Ürünler

Fosforlu Yönlendirme Levhaları

Elektrik kesilmeleri ve yangınlar sonucunda yapılan incelemelerde kaçış ve acil çıkış kapılarının doğru ve uygun olarak işaretlenmediği görülmüştür. Böyle durumlarda kesintiye uğramamış kaçış sistemleri rotası, tehlike içinde bulunan kişiyi kaçınılmaz şekilde binadan çıkmaya yönlendirecek şekilde olmalıdır. İnsanların acil bir durum nedeniyle fabrikalardan, bürolardan, hastanelerden, okullardan, işyerlerinden, kolaylıkla çıkması, gerektiğinde elektrik olmaması bu acil durumu, can ve mal kaybına yol açabilecek bir felakete dönüştürebilir.

İnsanların toplu halde bulunduğu her yerde süratli ve güvenli bir kaçış tahliyesine karar vermek saniyelerle ifade edilen bir an meselesidir. Işık kaynağının kesilmesi veya görüş imkanlarının kısıtlanması gereksiz panik veya karışıklığın doğmasına yol açabilir.

Bir Yangın durumunda duman yukarı doğru çıkar. Duman çok yükseğe monte edilen acil ışıklandırmaları örtebilir. Fakat şeritler yere yakın monte edildikleri için fark edilmeleri kolaydır. Acil durum yönleri (kaçış yönü) ok veya resimli olarak işaretlenmelidir.

Bunlar tehlikeye dikkati hemen çeker. Göz önünde bulunan çıkıntı ve köşeler, sütunlar tehlike oluşturabilecek diğer bütün bölgeler işaretlenmelidir.

Mekanizma ve makineler, kapı girişleri basamaklar, alçak dehlizler kontrol panelleri, asansör kabinleri, güvenlik malzemeleri fosforlu ürünlerle donatılmalıdır.

Photoluminescent ışıldayan malzeme gelen ışık enerjisini emerek depo eder ve daha sonra kademeli olarak yansıtır.

Doğal ve suni aydınlatma kaynakları bu malzeme için şarj görev yapar. Işıkları ve diğer elektrik devrelerinin ani olarak kesilmesi durumunda insanların karanlıkta dışarı çıkmak için yollarını kolayca bulabilmelerini sağlar.

Bu sayede karanlık koridor geçit ve merdivenlerden kolayca geçebilir.

Ayrıca elektrikler kesildiğinde diğer güç kaynakları devreye girene kadar kısada olsa bir zaman geçebilir. (Bazı acil ışıklandırmalar 10 saniye sonra faaliyete geçer.) Bu durum fosforlu ışıldayan acil ışıklandırmayı destekler.

Yön tayininde kolaylık sağlar. Sonsuz sayıda aktivite edilebilir. Zehir radyasyon içermez. Fluoresan değildir, reflektif değildir.